Kwaliteitskring Neurologie Logopedie

Samenwerkingsverband van logopedisten

De kwaliteitskring STAQ is in 2015 wegens groeiende belangstelling gesplitst in 3 groepen die 7 keer per jaar op maandag, woensdag en donderdag bijeenkomen.

Jaarlijks wordt er een dag met een inhoudelijk programma georganiseerd waarop alle deelnemers van de STAQ elkaar ontmoeten.

 

Doel

De STAQ heeft als doel de logopedische zorg voor mensen met verworven neurologische stoornissen te optimaliseren.

Dit wordt bereikt door:

- consensusvorming

- kwaliteitsbewaking

- deskundigheidsbevordering

Daarnaast heeft de STAQ een belangrijke netwerkfunctie.

 

Scholing en producten

Binnen de vergaderingen is er veel ruimte voor inhoudelijke verdieping en intercollegiaal overleg. Jaarlijks worden verschillende logopedische onderwerpen rond verworven neurologische stoornissen uitgediept. Zonodig worden werkgroepen in het leven geroepen die met deze onderwerpen aan de slag gaan. Dit kan resulteren in een product zoals bijvoorbeeld het boek Verworven Neurologische Spraak- en Slikstoornissen .
Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd of incompany cursussen georganiseerd voor een verdere verdieping in de onderwerpen.

De voortgang van het inhoudelijke proces wordt bewaakt door de kwaliteitskringbegeleiders.